Kosten en erelonen

De hoogte van het aangerekende ereloon is afhankelijk van de aard van de zaak en de omvang van de geleverde prestatie.

Tijdens de eerste consultatie zullen de onkosten en erelonen mondeling besproken worden.

Afhankelijk van de afspraak wordt een voorschot op de onkosten en erelonen betaald of wordt een tussentijdse afrekening opgesteld.

Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met opgave van de kosten en de geleverde prestaties en met toerekening van de reeds betaalde provisies.

De ereloonnota
bestaat uit drie onderdelen:

Kantoorkosten

  • Brieven en getikte stukken, die afgerekend worden forfaitair per stuk.
  • Verplaatsingen naar de rechtbanken buiten Turnhout

Gerechtskosten

  • De effectief gedane uitgaven worden in rekening gebracht.

Erelonen

  • Dit zijn de door advocaten geleverde prestaties.

Openingsuren
Maandag tot vrijdag: 9u00 tot 12u00 en 13u00 tot 17u00.
Consultatie op afspraak.

Adres:
Warandestraat 66
2300 Turnhout

© 2019 Turolex. Dienstenwet. Privacy verklaring.