Bart D’haene

Bart D’haene behaalde zijn diploma aan de Katholieke Universiteit van Leuven in 1993 en werd in datzelfde jaar stagiair-advocaat aan de balie van Turnhout. Zijn stagemeester was Thierry Van Schoubroeck.

Van november 1998 tot januari 2006 maakte hij deel uit van GSJ-advocaten in Antwerpen.

Van februari 2006 tot oktober 2018 was hij aan de slag bij PSWC-advocaten in Turnhout.

Bart is sinds 2006 plaatsvervangend Politierechter bij de Politierechtbank van Antwerpen.

Bart specialiseerde zich in diverse materies : vreemdelingenrecht, sportrecht, burgerlijke aansprakelijkheid, verzekerings-en verkeersrecht, strafrecht.

Bart is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatie in strafzaken.

Bart trad in november 2018 toe tot TUROLEX Advocaten.

Contacteer Bart