Ann van der Maat

Ann van der Maat behaalde haar diploma aan de Universiteit van Antwerpen in 1994 en is sindsdien advocaat bij de balie van Turnhout.

Ann is plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht van het kanton Turnhout.

Ann bezit een certificaat OVB Jeugdadvocaat.

Ann specialiseerde zich in diverse materies : aansprakelijkheidsrecht, erfrecht, aannemingsrecht, handelsrecht, vastgoedrecht, familierecht en strafrecht.

Ann trad in juli 2016 toe tot TUROLEX Advocaten.