NETWERK- EVENT

18 nov 2021
Handelsbeurs Antwerpen
18u.

Schrijf je nu in

Privacy
Policy

ga terug

Privacy

1.1. Waarom een privacybeleid?

De stad Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt u inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt.

1.2. Privacyprincipes

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid: de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie;
alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, voorkeuren, gebruik City-Card, het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil laten koppelen;
digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.
Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

1.3 Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden? Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.

1.4. E-mailings

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.
We gebruiken uw e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven met de link vermeld onderaan onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten verwijderen, te controleren, over te dragen, in te zien, u kunt zich verzetten tegen het gebruik en u kunt om de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@visitantwerpen.be. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Hoe kunt u reclame van ons ontvangen?

Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@visitantwerpen.be

Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil verbinden wij ons ertoe om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

ga terug