Wat is het Antwerps Studentenoverleg?

Antwerpen is een bruisende studentenstad met ruim 50.000 studenten aan zes verschillende hogeronderwijsinstellingen. Deze studenten verdienen een stem binnen het stedelijk beleid van Antwerpen. Via het Antwerps Studentenoverleg, een adviesorgaan inzake studentenbeleid, is dit sinds 2003 mogelijk.

Het Antwerpse Studentenoverleg formuleert adviezen aan het stadsbestuur met betrekking tot cultuur, sport, huisvesting, mobiliteit, events, feesten en welzijn op maat van de Antwerpse student.

Wat wil het Antwerps Studentenoverleg doen?

Vanuit het Antwerps Studentenoverleg willen we een platform bieden voor verbinding en gezamenlijke acties door en voor Antwerpse studenten. We willen concrete tastbare veranderingen teweegbrengen binnen realistische tijdspannes. Doordat we iedere Antwerpse student de kans geven om zijn stem te uiten, sturen we een boodschap vanuit de brede studentenpopulatie naar het stadsbestuur van Antwerpen.

Hoe kan ik mee doen?

Elke student die studeert aan een hogeronderwijsinstelling in Antwerpen en een positief verschil wil maken of meer te weten wil komen over studentenbeleid, mag deelnemen aan het Antwerps Studentenoverleg.

Contacteer ons

Hoe kan ik mee doen?

Op 3 manieren:

  1. gewoonweg aanwezig zijn op de grote vergaderingen
  2. participeren in een werkgroep
  3. of deel uitmaken van het klein comité

Grote Vergadering?

De Grote Vergadering is het kloppend hart van het Antwerps Studentenoverleg. De Grote Vergadering zet de krachtlijnen van het Antwerps Studentenoverleg uit en neemt de belangrijkste beslissingen. Het is ook de plaats waar je laagdrempelig terecht kan met ideeën. De Grote Vergadering komt tweemaal per semester samen. Alle studenten die studeren in Antwerpen kunnen deelnemen.

Deelnemen aan de Grote Vergadering

Werkgroep?

Een werkgroep wordt georganiseerd omtrent een bepaald topic. Het is een resultaatgedreven groep die concrete tastbare veranderingen op realiseerbare termijn (maximum 2 jaar) wilt verwezenlijken. Elke Antwerpse student kan zich kandidaat stellen om een werkgroep te trekken. Elke werkgroep wordt opgevolgd door een lid van het petit comité.

Dien een voorstel in Bekijk alle werkgroepen

Petit comité?

Het petit comité is het bestuursorgaan van het Antwerps Studentenoverleg dat verantwoordelijk is voor de algemene coördinatie van de werkgroepen en de grote vergadering. De leden van het petit comité komen maandelijks samen en zijn het directe aanspreekpunt voor het stadsbestuur en externe partners. Ook studenten kunnen bij hen terecht met vragen of opmerkingen.

Kandideer voor het Petit Comité